תקנון האתר

תאריך עדכון: [15/10/2020]

ברוך הבא לאתר ד"ר דניאל דריי- המרכז למיניות מאושרת. השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר (שייקראו ביחד להלן: "תקנון האתר").

שים לב- הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בקפידה לפני השימוש באתר אינטרנט זה ובשירותים המוצעים בו. כל שימוש באתר, לרבות גלישה, צפייה בתכנים, רישום באתר או כל פעולה אחרת באמצעות האתר מעידה על הסכמתך והתחייבותך לתקנון האתר. הנך מצהיר בזאת כי הנך בן 18 לפחות, או שהנך מתחת לגיל 18 ויידעת את הוריך או האפוטרופוס שלך בדבר הרשמתך לאתר, קיבלת את הסכמתם לכך, וכי אתה והוריך או האפוטרופוס שלך מסכימים לקבלת תנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון האתר, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

אתר האינטרנט https://www.doctordrai.co.il  (להלן: "האתר") מופעל ידי ד"ר דניאל דריי בע"מ  (להלן: "מפעיל האתר") ומספק תכנים ומידע בתחום הזוגיות והמיניות וכמו כן, יש בו איזור ייעודי הפתוח למטופלי הקליניקה בלבד והמחייב הזדהות באמצעות שם וסיסמא (להלן: "השירותים").

תקנון האתר מהווה חוזה מחייב בינך (להלן: "המשתמש" או "אתה") לבין מפעיל האתר, על כל תנאיו וסעיפיו. בתקנון האתר, המונח "משתמש" או "אתה" כולל כל משתמש באתר, בין אם משתמש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב אלקטרוני המשתמש באתר מטעמם או עבורם. תקנון זה חל על השימוש באתר ובתוכן הכלול בו, באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, טאבלט וכיו"ב), לרבות שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. כמו כן, תנאי תקנון האתר חלים על כל תוכן הכלול באתר, ובכלל זה כל מידע מכל סוג, לרבות מידע רפואי (בין אם בנוגע למשתמש ספציפי ובין אם מידע כללי),לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, לרבות קוד מחשב, דפי אינטרנט, טקסטים, נתונים, תוכנות ויישומי תוכנה להורדה, קטעי שמע, ווידאו, מולטימדיה, מאמרים, המלצות, ביקורות, תמונות, מאגרי מידע, פורומים, דירוגים וכיו"ב (להלן: "התוכן").

למען הסר ספק, כל מידע רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע באתר זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות אתר זה (ולמעט מידע הנמסר במסגרת האיזור הייעודי באתר, הפתוח למטופלים בלבד, ראו להלן), הוא בבחינת מידע כללי בלבד (להלן: "המידע") ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע באתר זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה. מפעיל האתר לא יהא אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או על התוכן המופיע באתר, לרבות בפורומים ובקישורים לאתרים אחרים ו/או בכל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

השימוש וההסתמכות על כל התוכן המופיע באתר זה הינו באחריותך הבלעדית. התוכן באתר זה מוצג "כמות שהוא" ומפעיל האתר לא יהיה אחראי על שום החלטה או פעולה שננקטה על ידך כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה.

תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה לשני המינים.

מפעיל האתר שומר לעצמו את זכותו הבלעדית שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות תקנון האתר ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו- והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מפעיל האתר שומר לעצמו את זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת.

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

תנאי שימוש

שימוש באתר

השימוש באתר נועד לשימוש פרטי ואישי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש מסחרי באתר או בתכניו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש שאינו אישי או שימוש מסחרי, לרבות כל אמצעי טכנולוגי.

אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ויישומים למיניהם, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים באתר, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers, Spiders וכדומה (להלן: "רובוטים"), לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר או שהוצגו בו. סריקת רובוטים של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש כלליים המקשרים במישרין אל האתר, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

האיזור הייעודי למטופלים באתר

האתר כולל גם איזור נפרד וייעודי למטופלי הקליניקה, במסגרתו ניתנים טיפולים און-ליין ("טיפול מרחוק)" (להלן: "איזור ייעודי למטופלים").

הכניסה והשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האיזור הייעודי למטופלים מחייבת הרשמה, באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמא ומותרת רק עבור מטופלי הקליניקה של ד"ר דריי, אשר עומדים בכל הדרישות לקבלת טיפול רפואי מרחוק, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי הבלעדי של צוות הרפואי בקליניקה, כמפורט במסמך תנאי השימוש לאיזור הייעודי למטופלים.

העברת ומסירת הנתונים באמצעות האיזור הייעודי למטופלים מתבצעת באמצעות תקשורת מאובטחת ומוצפנת. הסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה. חלה עליך החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא ושם המשתמש לאתר, והנך אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך חשבונך. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות שלך בשמירה על שם המשתמש והסיסמא.

הנתונים שיימסרו על ידך בעת הרישום לאיזור הייעודי למטופלים יישמרו במאגר המידע של האתר. מובהר בזאת כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע. אולם בלא למוסרו, לא נוכל לספק לך טיפול און-ליין באמצעות האיזור הייעודי למטופלים.

מובהר למען הסר ספק, כי מפעיל האתר לא יהא אחראי לכניסה בלתי מורשית לאתר זה ו/או לשימוש בלתי חוקי בשירותים המוצעים בו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או בתוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר או נמסרים על ידך במסגרת השירותים הניתנים באיזור הייעודי למטופלים) הינן של מפעיל האתר בלבד, או של צד שלישי שהרשה למפעיל האתר להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעיל האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

דיוור והודעות

עם אישורו על קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב המשתמש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ופרסומות (להלן: "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982) מצד האתר. המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לאתר על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

מידע חיצוני וקישורים לאתרים אחרים

אתר זה כולל תכנים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של בתי עסק אחרים ו/או מקורות מידע ו/או גופים ו/או חברות ו/או ארגונים אחרים (להלן: "קישורים"). עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא באחריות בקשר לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. המצאות קישורים אלו באתר אינה מהווה המלצה או עידוד לבקר בהם או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, וביקור באתרים אלו יהא על פי שיקול דעתו העצמאי של המשתמש. כל התקשרות שתיעשה בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים באותם קישורים ו/או כתוצאה מהתקשרות בקשר עם המוצרים ו/או השירותים כאמור.

תוכן משתמשים בפורומים

האתר מאפשר למשתמשים לפרסם תוכן, בין אם שאלות, תגובות, טוקבקים או בכל צורה אחרת שהיא (להלן: "מידע") בפורומים השונים המופיעים באתר (להלן: "פורום"), ומאפשר למשתמשים לעיין בשאלות של משתמשים אחרים. משתמש המעלה ומפרסם מידע באתר: (1) מצהיר ומתחייב כי הנו רשאי וזכאי לפרסם את המידע וכי הנו בעל זכויות היוצרים הבלעדי בו או בעל רשות כדין לפרסמו ולהקנות למפעיל האתר רישיון כמפורט להלן (2) מקנה למפעיל האתר רישיון ללא תמורה, כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן להשתמש במידע, להעתיקו, להפיצו, לפרסמו בכל מדיה שהיא, לשנותו וליצור ממנו יצירות נגזרות.

כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לנקוט את הפעולות הבאות בעת העלאה ופרסום מידע בפורום:

 • השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין, לרבות הזכות לפרטיות וזכות הפרסום.
 • פרסום, העלאה לרשת או הפצה של תכנים, נושאים, שמות, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, לשון גסה, וכל פרסום האסור על פי דין.
 • העלאת קבצים המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם המשתמש קיבל את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים.
 • העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ובכלל זה סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.
 • פרסום או הצעת מכר של טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 • עריכת או העברת סקרים, תחרויות, הימורים, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 • טעינה מהרשת של קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר ידוע למשתמש, או שסביר שהיה ידוע למשתמש, כי אסור להפיצם בדרך זאת.
 • זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר אל הרשת.
 • הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר.

למרות זכותו של מפעיל האתר לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק מידע בפורומים השונים, ובכלל זה כל מידע ו/או תוכן פוגעני ו/או מפר תקנון אתר זה, מפעיל האתר אינו מתחייב לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על השאלות ו/או התכנים המתפרסמים באתר, וגם אם יערוך בדיקות בשאלות כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה מידע ו/או תוכן כאמור ו/או כי יספיק להוריד אותם מהאתר לפני שייחשפו בפני משתמשי האתר ו/או בכלל.

מפעל האתר אינו אחראי בגין פרסום המידע כאמור ו/או בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום המידע ו כאמור, לרבות אך לא רק, גרימת נזק למחשבים ולציוד קצה ו/או פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום שאלות ו/או תכנים הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור. 

על אף האמור, מפעיל האתר שומר על זכותו לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. המשתמש מאשר בזאת כי ידועו לו כי כל הפורומים באתר הם בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיו תיקראנה על ידי אחרים ללא ידיעתו.

בעת פרסום המידע באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מפרסומם. על המשתמש להקפיד שתכנים אלו יהיו חוקיים. נאסר על המשתמש לפרסם באתר את השאלות ו/או התכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים- לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עמם.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב, לרבות תוכנות עיונות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים ( Malicious Applications) וכיו"ב. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.
 • כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של האתר.
 • כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 • כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד מפעיל האתר בכל הקשור למידע המועלה ו/או מפורסם על ידי משתמשים אחרים. כמו כן, המשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל טענה נגד מפעיל האתר בדבר תוכן פוגעני או מסיט או מפר כל חוק.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן משתמשים לאתר, ומי מהמשתמשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, או עם אופי האתר, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.

אחריות

מפעיל האתר לא יהא אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו אופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

תתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שמפעיל האתר עושה כל שביכולתו לוודא את איכות, אמינות, שלמות, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. מפעיל האתר לא יהא אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל תובענה או עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו או הנובעים מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ולו בלבד. 

Call Now Button